Προϊόντα Υπηρεσίες
210 99 40 000 Δωρεάν μεταφορά για αγορές άνω των 349€ Έως 60 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα €πιστροφή Eurobank

Επιστροφή - Αντικατάσταση Προϊόντων

Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος της Praktiker Hellas και αφορούν αποκλειστικά σε αγορές από το ηλεκτρονικό κατάστημα.


Αλλαγή Γνώμης


Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε προϊόντα σε οποιοδήποτε κατάστημα Praktiker- ανεξαρτήτως από που κάνατε την αγορά (Κατάστημα – eShop – Τηλεφωνικό κέντρο)- εντός 14 ημερών από την ημερομηνία που εκδόθηκε το παραστατικό.
Το δικαίωμα επιστροφής ισχύει εφόσον:
(α) η συσκευασία του εμπορεύματος είναι άρτια (κλειστή συσκευασία)
(β) ο πελάτης προσκομίζει απόδειξης αγοράς

Επιστροφές χωρίς απόδειξη αγοράς δεν γίνονται δεκτές.


Προθεσμία και Τρόπος Άσκησης Δικαιώματος Υπαναχώρησης

Το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση δύναται να ασκηθεί από εσάς, ακόμη και χωρίς να αναφέρετε το λόγο, εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών:

(α) για τις συμβάσεις υπηρεσιών, από την ημερομηνία σύναψης της συμβάσεως, και

(β) για τις συμβάσεις πώλησης, από την ημέρα παραλαβής (απόκτησης της φυσικής κατοχής) των προϊόντων ή από την ημέρα παραλαβής (απόκτησης της φυσικής κατοχής) του τελευταίου προϊόντος (σε περίπτωση πολλών προϊόντων παραγγελθέντων από εσάς με μια παραγγελία και παραδιδόμενων χωριστά) ή από την ημέρα παραλαβής (απόκτησης της φυσικής κατοχής) της τελευταίας παρτίδας ή του τελευταίου τεμαχίου (σε περίπτωση παράδοσης αγαθού αποτελούμενου από πολλές παρτίδες ή πολλά τεμάχια).

Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, μπορείτε να ενημερώσετε την Praktiker Hellas:

 • Είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Μυκηνών, 23ο χιλιόμετρο της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου, Μάνδρα Αττικής, ΤΚ 196 00. Υπόψη Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών eshop
 • Eίτε στέλνοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@praktiker.gr είτε χρησιμοποιώντας το ειδικό έντυπο υπαναχώρησης που μπορείτε να βρείτε εδώ, το οποίο δύναται να συμπληρωθεί και να σταλεί και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@praktiker.gr. Για λόγους εξασφάλισής σας, η Praktiker Hellas θα σας κοινοποιεί αμελλητί σχετική επιβεβαίωση παραλαβής.

Για να υπαναχωρήσετε εμπρόθεσμα, αρκεί να στείλετε την επικοινωνία σας σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης.


Τρόποι Επιστροφής προϊόντων

Η επιστροφή του προϊόντος δύναται να γίνει με έναν από τους ακόλουθους τρόπους. Ειδικότερα:

 • Παραλαβή του προϊόντος από εμάς: Θα ενημερώνεστε τηλεφωνικά για το κόστος της παραλαβής.
 • Επιστροφή μέσω μεταφορικής της επιλογής σας: Μπορείτε να επιστρέψετε το προϊόν μέσω μεταφορικής εταιρείας της επιλογής σας, με δικά σας έξοδα.

Τα προϊόντα που επιστρέφετε θα πρέπει να μην έχουν χρησιμοποιηθεί, να βρίσκονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν, πλήρη και χωρίς φθορές, η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά τα συνοδεύει (π.χ. να συμφωνεί το ΙΜΕΙ ή τον Σειριακό αριθμό) και να είναι σε άριστη κατάσταση, μαζί με όλα τα έγγραφα, τα οποία τα συνόδευαν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) κατά την παράδοση.


Επιστροφή Χρημάτων λόγω υπαναχώρησης

Η Praktiker Hellas επιστρέφει κάθε πληρωμή που έλαβε από εσάς, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση.

Στις περιπτώσεις επιστροφής προϊόντων λόγω υπαναχώρησης η Praktiker Hellas θα προβαίνει στην επιστροφή χρημάτων, χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής με εκείνα που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός και εάν η Praktiker Hellas είχε ρητώς συμφωνήσει διαφορετικά με εσάς και υπό τον όρο να μην επιβαρυνθείτε με δαπάνες προκύπτουσες από την επιστροφή των χρημάτων.

Εκτός από την περίπτωση που η Praktiker Hellas προσφέρθηκε να παραλάβει η ίδια το προς επιστροφή προϊόν, όσον αφορά τις συμβάσεις πώλησης, η Praktiker Hellas έχει το δικαίωμα να παρακρατήσει την επιστροφή του τιμήματος μέχρι να λάβει πίσω το προϊόν.

Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντων, βαρύνεστε μόνο με το άμεσο κόστος επιστροφής αυτών, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων περιστάσεων.
Ευθύνεστε για τυχόν μείωση της αξίας του προϊόντος, εάν χρησιμοποιήσετε/διαχειριστείτε το προϊόν με τρόπο διαφορετικό πλην εκείνου που είναι αναγκαίος για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του εκάστοτε προϊόντος.


Εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης

Δεν μπορείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση όταν συντρέχουν οι ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Στην προμήθεια αγαθών ή στην παροχή υπηρεσιών, η τιμή των οποίων εξαρτάται από διακυμάνσεις της χρηματαγοράς, τις οποίες δεν είναι δυνατόν να ελέγξει η Praktiker Hellas και οι οποίες ενδέχεται να συμβούν εντός της προθεσμίας υπαναχώρησης.
 • Στις συμβάσεις υπηρεσιών μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας, εάν η εκτέλεση άρχισε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας και με την εκ μέρους σας αναγνώριση ότι θα απωλέσετε το δικαίωμα υπαναχώρησής σας μόλις η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως από την Praktiker Hellas.
 • Στην προμήθεια αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένες προδιαγραφές.
 • Στην προμήθεια αγαθών, τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα.
 • Στην προμήθεια σφραγισμένων αγαθών, τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση.
 • Στην προμήθεια προϊόντων, τα οποία, μετά την παράδοσή τους, λόγω της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία.
 • Στις συμβάσεις, κατά τις οποίες έχετε ζητήσει ειδικά επίσκεψη από την Praktiker Hellas με σκοπό να πραγματοποιήσει είτε επιδιορθώσεις είτε εργασίες συντήρησης.
 • Στην προμήθεια σφραγισμένων ηχητικών εγγραφών ή σφραγισμένων εγγραφών βίντεο ή σφραγισμένου λογισμικού για υπολογιστές, που αποσφραγίστηκαν μετά την παράδοση.


Ελάττωμα στο προϊόν


Ελαττωματικά Προϊόντα – Προϊόντα με έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας

Σε όλες τις περιπτώσεις, στις οποίες αποδεδειγμένα μετά από δικό μας έλεγχο:
α) τα προϊόντα είναι λανθασμένα ή προϊόντα κακής και ελαττωματικής ποιότητας/λειτουργίας
ή/και
β) προϊόντα από τα οποία λείπουν οι συμφωνημένες ιδιότητες.

Μπορείτε να ζητήσετε την αντικατάσταση του προϊόντος.

Σε κάθε περίπτωση, τυγχάνουν εφαρμογής και τα ισχύοντα στις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και στις ειδικότερες διατάξεις περί προστασίας καταναλωτή.

Το προϊόν προς αντικατάσταση ή επιστροφή θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να συνοδεύεται απαραίτητα από τα έγγραφα που συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ), να βρίσκεται στην κατάσταση που παρελήφθη από τον πελάτη και η συσκευασία του να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν (να συμφωνεί το ΙΜΕΙ ή το Serial Number).


Τρόπος Επιστροφής προϊόντων

Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας του προϊόντος, η επιστροφή του προϊόντος γίνεται δωρεάν (σε ένα κατάστημα Praktiker ή με παραλαβή αυτού από το χώρο σας).

Κάντε τις πληρωμές σας με:
VISA MasterCard DINNERS Maestro Bank Upon delivery Iris
Ασφαλείς αγορές με:
Visa MasterCard

Best Workplaces
Best Workplaces Europe
superbrand Green Brand Awards 2023
Επίλεξε κατάστημα παραλαβής
ή επίλεξε ένα κατάστημα εξυπηρέτησης: